Pædagogisk Læringscenter

Kært barn har mange navne - også Korsvejens Skoles pædagogiske læringscenter. I daglig tale oftest nævnt som PLC, i gamle dage biblioteket eller bare "bib”.

Læringscentret indgår som en central del af skolens læringsmiljø og fungerer som skolens innovative, formidlende og pædagogiske kraftcenter. På læringscentret administreres endvidere skolens IT-midler og undervisningsmaterialer.

Skolebiblioteket er en fysisk del af læringscentret, hvor elever og lærere kan låne skolens undervisningsmaterialer. Disse er udvalgt og indkøbt af læringscentrets medarbejdere.

Korsvejens læringscenter indeholder endvidere et datalokale og medierum med 24 stationære Pc´ere, samt 24 stk ChromeBooks til brug i vores undervisningslokale som endvidere indeholder interaktiv tavle og gruppeborde med plads til 24 elever.

Læringscenteret kan bookes af alle medarbejdere til undervisning. 

I lokalet under læringscenteret har vi skolens skakhule. Alle klasser fra 0.-6.klasse undervises en lektion om ugen i skak. Skoleskak er en stor del af den understøttende undervisning på Korsvejens Skole. Udvalgte elever deltager i løbet af skoleåret i turneringer og skolen deltager årligt i skolernes skakdag.

Læringscenteret danner endvidere rammen om "Nyhedstimen". "Nyhedstimen" er undervisning på PLC fra 2.-6.klasse. Eleverne undervises en lektion om ugen i nyheder med udgangspunkt i Kids News og DR Ultra - Nyheder for børn. 

På læringscentret danner vejledning, videndeling og valg af materialer rammen om arbejdet. Læringscentrets tre medarbejdere varetager endvidere en del af skolens administrative arbejde indenfor IT. I området omkring læringscentret forefindes endvidere skolens matematikvejledere, læsevejledere, to-sprogsvejledere, samt pædagoisk vejledere.

Skolens læringscenter understøtter folkeskolens formål og medvirker til at realisere skolens værdigrundlag, faglige læringsmål og indsatsområder.

På Korsvejens Læringscenter skabes i samarbejde med lærere og ledelse forudsætninger for undervisning og læring.

Dette gøres blandt andet ved, at læringscentret aktivt:

● varetager generel didaktisk vejledning i relation til læring og læreprocesser

● iværksætter og implementerer initiativer, der bidrager til skolens stadige udvikling. Dette sker i tæt samarbejde med skolens udviklingsudvalg, hvor PLC er repræsenteret med to medarbejdere.

● stiller fysiske og virtuelle læringsressourcer til rådighed for lærernes undervisning og den enkelte elevs alsidige, personlige og faglige udvikling.

● fungerer som et kulturformidlende og kulturskabende læringsmiljø.

På læringscentret er der 4 ansatte. En læringscenterkoordinator (Jesper Koch), læsevejleder (Ditte Pihl Hartmann), læringsvejleder Astrid From, samt seniormedarbejder Helle Elsing

Læringscentret har åbent alle dage fra 8-16.

Nyttige links