Reformen kort

Ved starten af skoleåret 2014/15 ringede klokkerne ind til den nye folkeskole.

Skoledagen er blevet længere og målet er, at der bliver mere tid til at lære mere på nye og mere varierede måder.

Den nye skoledag byder blandt andet på:

  • Flere timer i dansk og matematik – fordi de to fag er afgørende for at lære andre fag.

  • Mere motion og bevægelse – fordi det er nemmere at lære, hvis man bruger kroppen imens.

  • Tidligere fremmedsprog – fordi alle skal være klar til at møde den globale verden. Engelsk er for eksempel på skemaet allerede fra 1. klasse.

  • Tid til lektiehjælp og faglig fordybelse – fordi der skal være tid til det, der er spændende og det, der er svært.

Evaluering af det første halve år er netop afsluttet. Rapporten findes i linket til højre. Elever, forældre, lærere, pædagoger og ledere er blevet interviewet og det hele er samlet i en rapport. Den vil danne grundlaget for det kommende skoleårs planlægning.

Mere information