Prøver generelt

Husk at møde 15 minutter før alle prøverne er fastsat til at begynde.

Kommer eleverne senere er det det samme som at komme for sent og eleverne kan ikke gå til prøve.

Mere information