MÆLK

 

Eleverne på 0. – 3. klassetrin kan bestille gratis skolemælk. Bestillingen foregår ved skoleårets start til klasselæreren.

Tårnby Kommunalbestyrelse besluttede i 2013, at eleverne på 4. – 9. klassetrin kun kan modtage skolemælk mod betaling. Denne opgave forestår Frederiksberg Mælkeforsyning. På http://www.fm2000.dk/ kan forældre bestille og betale mælk til levering på skolen. Skolen vil fortsat sørge for uddelingen af bestilt mælk til eleverne.